สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสักการะ.jpg

พิธีถวายสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

ว้นที่ 31 มี.ค. 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางจันทร์ศิริ แพรกสงฆ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางศศิกานต์ ขำปลื้มจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่