สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

krabi2019.JPG
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่  
ที่อยู่ : 18/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623663 ,075623669
แฟกซ์ : 075-623663 ,075623669 ต่อ 208
Email : krabi.excise.go.th