สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

What You See Is What You Get Element

ฝ่ายอำนวยการ|ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี|ฝ่ายปราบปราม|ฝ่ายกฎหมาย |สาขาเมือง|สาขาคลองท่อม
 
โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
 
 

 3151.jpg

 
 
3152.jpg 3156.jpg 3158.jpg 3160.jpg
 
  3162.jpg 3169.jpg  
 

 

Line_on.jpg

 

Update : 1 มีนาคม 2567