สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

 

Undoสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ ๘ อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานพื้นที่สาขา ๒ สาขา ดังนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ รับผิดชอบ ๔ อำเภอ (อ.เมืองกระบี่ อ.ปลายพระยา อ.อ่าวลึก อ.เหนือคลอง)
ตั้งอยู่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เลขที่ ๑๘/๑ ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทร ๐๗๕-๖๒๓๖๗๗ 


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองท่อม รับผิดชอบ ๔ อำเภอ (อ.ลำทับ อ.เขาพนม อ.เกาะลันตา อ.คลองท่อม)
ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทร ๐๗๕-๖๔๐๐๔๙

 

แผ่นที่จังหวัดกระบี่.jpg