สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

krabimap640.gif

Undoสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ ๘ อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานพื้นที่สาขา ๒ สาขาดังนี้

สาขาเมืองกระบี่รับผิดชอบ ๔ อำเภอ (อ.เมือง อ.ปลาย อ.อ่าวลึก อ.เหนือคลอง) ตั้งอยู่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
เลขที่ ๑๘/๑ ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร ๐๗๕-๖๒๓๖๗๗ 
สาขาคลองท่อม รับผิดชอบ ๔ อำเภอ (อ.ลำทับ อ.เขาพนม อ.เกาะลันตา อ.คลองท่อม ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทร ๐๗๕-๖๔๐๐๔๙