สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

4.jpg

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM.) บรรยายความรู้ โครงการระบบควบคุมและติดตามขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Seal : e-Seal

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM.) บรรยายความรู้ โครงการระบบควบคุมและติดตามขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Seal : e-Seal

Color0118_page-0001.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขอรับเงินคืนของผู้ได้รับอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ้ำซ้อนหรือชำระไว้เกิน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขอรับเงินคืนของผู้ได้รับอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ้ำซ้อนหรือชำระไว้เกิน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการอนุญาตผลิตสุรา_001.jpg

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว