ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
7.ประกาศเจตนารมณ์ แบบที่ 5_page-0001 (1).jpg
ประกาศเจตนารมณ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

61-06-18_111ซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 01s.jpg
ซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น : ผู้บันทึกข้อมูล 

CRM01s.jpg
กิจกรรม CRM 
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

61-04-18_111สงกรานต์03.jpg
กิจกรรมวันสงกรานต์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น : ผู้บันทึกข้อมูล