ผู้ผ่านสอบปฏิบัติ 6 ธ.ค.66.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปหน้าเว็บ ผ่านภาคความรู้28 พ.ย.66.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

16พ.ย.66ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

เตือนภัย.jpg
เตือนภัย ระวัง‼️ มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล