• ประกาศเจตจำนงค์ กรมสรรพสามิต
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
hecg_kan.JPG
Excise Game 2019 รวมพลคนสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

23ตุลา60_กาญ5.jpg
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ19.JPG
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr60_kan.JPG
กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน (CRM)
 : ผู้บันทึกข้อมูล