โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรเป็นทีม (กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี นำโดย นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กวาดลานวัด และทำความสะอาดห้องน้ำของวัด ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดใต้ พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563


 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_107.jpg
 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_106.jpg
 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_86.jpg
 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_2_0.jpg
 • 3_0.jpg
 • DSCN8643.jpg
 • DSCN8655.jpg
 • DSCN8662_0.jpg
 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_28.jpg
 • 1192020_๒๐๐๙๑๑_107.jpg
 • 399797.jpg
 • 399798.jpg