สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ร่วมกับกลุ่มน้ำตาลไทย มอบแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
                                                                                                             ณ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                                                                  วันที่ 27 เมษายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ร่วมกับกลุ่มน้ำตาลไทย โดย นายสุพจน์ เลิศวุฒิรงค์ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 16 แห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลไปผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัส COVID - 19 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ


  • L1_kan.jpg
  • L2_kan.jpg
  • L3_kan.jpg
  • L4_kan.jpg
  • L6_kan.jpg
  • L5_kan.jpg
  • L7_kan.jpg
  • L9_kan.jpg
  • L10_kan.jpg