พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"
ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี


  • 23ตุลา60_กาญ1.jpg
  • 23ตุลา60_กาญ2.jpg
  • 23ตุลา60_กาญ3.jpg
  • 23ตุลา60_กาญ4.jpg
  • 23ตุลา60_กาญ5.jpg
  • 23ตุลา60_กาญ6.jpg

23ตุลา60_กาญ7.jpg