พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินตรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอ เมืองกาญจนบุรี


  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ1.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ19.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ20.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ5.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ6.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ8.JPG
  • บำเพ็ญพระราชกุศล_กาญ11.JPG