กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน (CRM)

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี จัดกิจกรรม "สรรพสามิตร่วมใจแบ่งปันเพื่อน้อง" พร้อมด้วย ชมรมฟุตบอลอิสระกาญจน์
ร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านจันเดย์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 

 


 • csr60_kan2.JPG
 • csr60_kan3.JPG
 • csr60_kan4.JPG
 • csr60_kan5.JPG
 • csr60_kan7.JPG
 • csr60_kan8.JPG
 • csr60_kan11.JPG
 • csr60_kan13.JPG
 • csr60_kan14.JPG
 •  
 • csr60_kan19.JPG
 • csr60_kan21.JPG
 • csr60_kan17.JPG
 • crm60_kan.JPG
 • crm60_kan1.JPG
 • crm60_kan3.JPG
 • crm60_kan4.JPG
 • crm60_kan7.JPG
 • crm60_kan12.JPG
 • crm60_kan13.JPG
 • crm60_kan18.JPG
 • crm60_kan19.JPG
 • crm60_kan15.JPG
 • crm60_kan16.JPG
 • crm60_kan17.JPG