รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

          นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี เชิญชวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี 


 

 

 

 

 

 

  •  021.jpg
  • 022.jpg
  • 023.jpg
  • 024.jpg