โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี  จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ วันเขาเพิง ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg9.jpg
  • 10.jpg11.jpg
  •