โครงการ "สานฝัน...ปันน้ำใจให้น้อง"

              สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีได้ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ได้จัดโครงการ “สานฝัน....ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทำกิจกรรมสันทนาการและการมีส่วนร่วม รวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่นักเรียนต่อไป


  • CSR_1.jpg

 CSR_2.jpg

  • CSR_3.jpg
  • CSR_4.jpg
  • CSR_5.jpg
  • CSR_6.jpg
  • CSR_7.jpg
  • CSR_8.jpg
  • CSR_9.jpg
  • CSR_10.jpg