การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกฯ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564


  • กรณียกิจ1.jpg 
  • กรณียกิจ2.jpg
  •  กรณียกิจ3.jpg 
  • กรณียกิจ4.jpg