• อ่านรายละเอียด
  
ประชุมกรมการจังหวัด.jpg
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

11.jpg
Big Cleaning Day
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__6864909.jpg
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวิรัชต์ กิจสง่า ผู้ควบคุมโรงงานเบียร์ฯ ได้นำ นายวีระชัย ไชยมงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบนายอำคา ยอดโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

News.jpg
งบทดลองปีงบประมาณ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล