การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

เดือนมีนาคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนมกราคม 2564

เดือนธันวาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนตุลาคม 2563

 


 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

เดือนกันยายน 2563

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนเมษายน 2563

เดือนมีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563

เดือนธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม 2562

 


 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561  

 


 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561

 

 

 


 

งบทดลองปีงบประมาณ 2560

 1. เดือนตุลาคม 2559
 2. เดือนพฤศจิกายน 2559
 3. เดือนธันวาคม 2559
 4. เดือนมกราคม 2560
 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 6. มีนาคม 2560
 7. เมษายน 2560
 8. พฤษภาคม 2560
 9. มิถุนายน 2560
 10. กรกฎาคม 2560
 11. สิงหาคม 2560
 12. กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

 1. เดือนตุลาคม 2559
 2. เดือนพฤศจิกายน 2559
 3. เดือนธันวาคม 2559
 4. เดือนมกราคม 2560
 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 6. เดือนมีนาคม 2560
 7. เดือนเมษายน 2560
 8. เดือนพฤษภาคม 2560
 9. เดือนมิถุนายน 2560
 10. เดือนกรกฎาคม 2560
 11. เดือนสิงหาคม 2560
 12. เดือนกันยายน 2560


งบทดลองปีงบประมาณ 2559  

 1. เดือนตุลาคม 2558         
 2. เดือนพฤศจิกายน 2558
 3. เดือนธันวาคม 2558
 4. เดือนมกราคม 2559
 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 6. เดือนมีนาคม 2559
 7. เดือน เมษายน 2559
 8. เดือน พฤษภาคม 2559
 9. เดือน มิถุนายน 2559
 10. เดือนกรกฎาคม 2559
 11. เดือนสิงหาคม 2559
 12. เดือนกันยายน 2559 
 13.  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

     1.  เดือนตุลาคม 2558
     2.  เดือนพฤศจิกายน 2558
     3.  เดือนธันวาคม 2558
     4.  เดือนมกราคม 2559
     5. เดือนกุมภาพันธ์ 2559
     6. เดือนมีนาคม 2559
     7. เดือนเมษายน 2559
     8. เดือนพฤษภาคม 2559
     9. เดือนมิถุนายน 2559
 
    10. เดือนกรกฎาคม 2559
 
    11. เดือนสิงหาคม 2559
 
    12. เดือนกันยายน 2559