งบทดลองปีงบประมาณ 2563

งบทดลองปีงบประมาณ 2564

เดือนสิงหาคม 2564             รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนกรกฎาคม 2564            รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนมิถุนายน 2564              รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนพฤษภาคม 2564           รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนเมษายน 2564               รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนมีนาคม 2564                รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนกุมภาพันธ์ 2564            รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนมกราคม 2564               รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนธันวาคม 2563               รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนพฤศจิกายน 2563           รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนตุลาคม 2563                 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

 


 

งบทดลองปีงบประมาณ 2563

เดือนกันยายน 2563        ปรับปรุงเดือนกันยายน 2563            รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนเมษายน 2563

เดือนมีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563

เดือนธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม 2562

 

 


 

งบทดลองปีงบประมาณ 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

ดือนตุลาคม 2561
 


 

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561
 


  • News.jpg