เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

 

ผู้บริหาร

ท่าน ส.วันดี โชคคีรี(ใหม่).jpg

นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

 
       
  11983.jpg  scan0001.jpg sumalee.JPG

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางนภาพร ปิ่นจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นางสาวจำรัส ยอดจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

นางสุมาลี จอมขันเงิน
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

       

 
 pongthai.JPG virat.JPG ผู้คุม.jpg  

นายพงศ์ไท ขจรกลิ่น
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร

 

 นายวิรัตน์ ศิริพงษ์ไทย
สรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองขลุง

 

นายวิรัตน์  กิจสง่า
ผู้ควบคุมโรงงานสุราแช่ (ชนิดเบียร์) บ.เบียร์ไทย ฯ

  

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg