เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

 

ผู้บริหาร

uatucm344239.jpg

นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

 
       
webportal16200006662.jpg  buakaow.JPG pongthai.JPG sumalee.JPG

นายดำรงค์  คล้ายแดง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางบัวขาว เพชรจั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายพงศ์ไท ขจรกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

นางสุมาลี จอมขันเงิน
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

       

 
 scan0001.jpg virat.JPG    

นางสาวจำรัส ยอดจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร

 

 นายวิรัตน์ ศิริพงษ์ไทย
สรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองขลุง

 

นายวิรัตน์  กิจสง่า
ผู้ควบคุมโรงงานสุราแช่ (ชนิดเบียร์) บ.เบียร์ไทย ฯ

  

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg