ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2563  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 9 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี)  ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ new.gif


  • 210763_1.jpg
  • 210763_2.jpg
  • 210763_3.jpg
  • 210763_4.jpg
  • 210763_5.jpg
  • 210763_6.jpg
  • 210763_7.jpg
  • 210763_8.jpg