วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ ๘๖

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นายพรชัย  ทรัพย์มูล  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ร่วมกับผู้ประกอบการ

ในความรับผิดชอบ  จัดกิจกรรม  CRM และ CSR  มอบทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอน 

เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  เนื่องในวันคล้ายสถาปนากรมสรรพสามิต

ครบรอบปีที่  ๘๖  ณ  โรงเรียนบ้านโคกใส  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

และโรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 


 • วันสถาปนากรม2.jpg
 • วันสถาปนากรม3.jpg
 • วันสถาปนากรม4.jpg
 • วันสถาปนากรม5.jpg
 • วันสถาปนากรม6.jpg
 • วันสถาปนากรม7.jpg
 • วันสถาปนากรม8.jpg
 • วันสถาปนากรม7.jpg
 • วันสถาปนากรม10.jpg
 • วันสถาปนากรม9.jpg
 • วันสถาปนากรม11.jpg
 • วันสถาปนากรม12.jpg
 • วันสถาปนากรม13.jpg
 • วันสถาปนากรม14.jpg
 • วันสถาปนากรม15.jpg