สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ที่อยู่

42 ถนนชัยสุนทร  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์/โทรสาร

043811521

อีเมล์

karnlasin@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์

ที่อยู่

42 ถนนชัยสุนทร  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์/โทรสาร

043815319

อีเมล์

E74105@excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาสมเด็จ

ที่อยู่

153 หมู่ 12, ถนนสมเด็จ-สกลนคร, ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์/โทรสาร

043861025

อีเมล์

e74120@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาหนองกุงศรี

 

ที่อยู่

เลขที่ 145/5 หมู่ 1 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์, 46220

โทรศัพท์/โทรสาร

043 881 567

อีเมล์

e74110@excise.go.th