สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

GECC1.jpg

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน 

ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิต

พื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐาน

การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรม

เซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

1.jpg

วันธงชาติไทย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และประดับธงชาติไทยตามอาคาร

สถานที่ราชการอาคารบ้านเรือน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

1.jpg

ยินดีต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ได้ต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่

ในสังกัดฯ สรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบาย

กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

OTOP01.jpeg

งานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากการเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค OTOP

วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 ท่าน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

นายสมบัติ เกริกชัยวัน พร้อมคณะ ร่วมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจาก

การเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค สนับสนุน 1 ตำบล 1 ผลิตภัฑ์ OTOP

ผู้ผลิตสินค้าน้ำพริกธัญญนันท์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

(หลังเก่า)

9.jpeg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

  •    สรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

                        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์                        

ตามที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต นั้น

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยบุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

 

 

 

65-03-10_107ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม.jpeg

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ขอประกาศยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ คือ นางศุดารัตน์  แดนนาสาร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี 

 

 

65-03-07_107รูป1.jpg

ยึดมั่นในวิถีวัฒรธรรม

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  เพื่อนสืบสานรักษาและส่งเสริมสนับสนุนใช้และสวมผ้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองและเพื่อให้บุคลากรยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว