สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

OTOP01.jpeg

งานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากการเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค OTOP

วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 ท่าน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

นายสมบัติ เกริกชัยวัน พร้อมคณะ ร่วมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจาก

การเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค สนับสนุน 1 ตำบล 1 ผลิตภัฑ์ OTOP

ผู้ผลิตสินค้าน้ำพริกธัญญนันท์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

(หลังเก่า)

9.jpeg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

  •    สรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

                        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์                        

ตามที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต นั้น

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยบุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

 

 

 

65-03-10_107ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม.jpeg

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ขอประกาศยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ คือ นางศุดารัตน์  แดนนาสาร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี 

 

 

65-03-07_107รูป1.jpg

ยึดมั่นในวิถีวัฒรธรรม

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  เพื่อนสืบสานรักษาและส่งเสริมสนับสนุนใช้และสวมผ้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองและเพื่อให้บุคลากรยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

1.jpeg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 17  กุมภาพันธ์  2565   นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญประโชน์" ณ ป่าพุทธมงคล  ต.หลุบ  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี

65-02-18_107กิจกรรมวันมาฆบูชา.jpg

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 16  กุมภาพันธ์  2565  เป็นวันมาฆบูชา นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ณ วัดชัยสุนทร  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

65-11-08_107otop01s.jpg

กรมสรรพสามิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (สินค้า OTOP)

เมื่อวันที่ 16-25  มีนาคม  2563  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (สินค้า OTOP) เพื่อจัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด

ร่วมถึงการค้าขายผ่าน Online เพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดเด่นประจำจังหวัด (OTOP)

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว