อ่านรายละเอียด
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
การจัดการความรู้ (KM)1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

65-10-24_107บริจาคผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลธัญญา1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ : ผู้บันทึกข้อมูล