ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ตุลาคม 2564 (งวดที่ 1)
พฤศิกายน 2564 (งวดที่ 2)
ธันวาคม 2564 (งวดที่ 3)

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

งบทดลองประปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 )

 : ผู้บันทึกข้อมูล