คลังความรู้ด้านไอที > Tips&Tricks

  
สร้างไอคอน DiskCopy ไว้บน Desktop
Fast Scandisk ตรวจสอบ disk ให้เร็วดั่งใจคิด
รวมทริปเทคนิคเด็ด ๆ กับการใช้งาน Windows
สลับปุ่มของเมาส์ สำหรับคนถนัดมือซ้าย
จัดการ Favorites ให้เป็นระเบียบ
History ตรวจสอบว่าไป web site ไหนมาบ้าง
E-mail Address เรื่องของจดหมายอิเลคทรอนิกส์
วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows
การใช้บริการ Email อยู่ที่ Hotmail แต่อยู่ๆ เครื่องของคุณ ก็ไม่สามารถทำการ Login เข้าไปใช้บริการได้
วิธีการเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้อย่างรวดเร็ว