ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร จัดฝึกอบรมโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564