ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department Fix Sasser

 Fix Sasser

ชื่อ : W32.Sasser.Worm และ W32.Sasser.B.Worm
ค้นพบเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2547
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Sasser.worm, WORM_SASSER.A, Sasser
ระดับความรุนแรง : ปานกลาง
ระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบ : Windows 2000, Windows XP

ข้อมูลทั่วไป
จากรายงานที่ได้รับ เมื่อหนอนชนิดนี้รันตัวเองแล้ว จะส่งผลให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ คล้ายกับผลกระทบที่เกิดจาก W32.Blaster.Worm จากนั้นหนอนก็จะพยายามทำการแพร่กระจายตัวโดยสุ่มหมายเลข IP เพื่อหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ทำการอัพเดต patch MS04-011

ภาพแสดงผลหลังจากหนอนชนิดนี้แพร่กระจายในเครื่อง (Windows XP)
 

 sasser1.gif

 sasser2.gif

sasser3.gif

Downloadไฟล์คลิ๊ก---> FixSasser.exe กับ Windows XP-KB835732-x86-ENU.EXE
เก็บไว้ในเครื่องก่อนจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการกำจัดไวรัส แซสเซอร์
1.ปิดโปรแกรมการทำงานทุกอย่างลง หยุดการเชื่อมต่อ Internet แล้วให้ถอดสาย Lan ออก
2.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ FxSasser.exe แล้วคลิ๊กที่ Start แล้วรอสักครู่
3.พอเสร็จแล้ว อัพเดท Patch โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Windows XP-KB835732-x86-ENU.EXE
4.รีสตาร์เครื่องใหม่