คู่มือตัดผลประโยชน์.jpg
ระบบตรวจตัดปีผลประโยชน์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_4478.jpg
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
 : ผู้บันทึกข้อมูล