กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG20131118004.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่

กลุ่มตรวจสอบภายใน สรุปการปิดตรวจการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556

1384507252038.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุและการจัดเก็บรายได้ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG20131113004.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556

C360_2013-10-22-10-06-10.jpg

นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายในนำเสนอผลงาน "สื่อสารด้วยใจ ฝากไว้ให้คิดถึง" เพื่อร่วมชิงรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 

control_thumb.jpg

การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ในวันที่ 2 ก.ย. 2556

30092013-1.JPG

กิจกรรมทำบุญตักบาตรของโครงการใสสะอาด 27 ก.ย. 56

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรของโครงการใสสะอาดในวันที่ 27 กันยายน 2556