training-300x300.png
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

training-300x300.png
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

training-300x300.png
อบรมตัดปี 6-8 ธค 2560 ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่ คลิกที่ปุ่มอ่านต่อ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

sanha1.jpg
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล