training-300x300.png
อบรมตัดปี 6-8 ธค 2560 ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่ คลิกที่ปุ่มอ่านต่อ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

sanha1.jpg
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

downloadBL.gif
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ม ให้บริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว คำขอหนังสือรับรอง ฯลฯ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผบ3.jpg
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล