สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กำหนดการประชุมใหญ่สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาคารคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บุคคลต้นแบบ ภายใต้โครงการยกย่องชมเชย คนเก่ง คนดี ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวปวีณา กาตาสาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่วนบริหารงานฝึกอบรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นต้นแบบแก่บุคลากรของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย คนเก่ง คนดี ภายใต้โครงการเก่ง ดี มีความสุข ตามแนวทาง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความผาสุกและความผูกพันของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตแสดงความยินดี รมว.กระทรวงการคลัง และ รมช.กระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 19 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 72 ปี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมการแจ้งราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตของผู้ค้าปลีกไทย ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิตและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (MOU)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ระหว่าง องค์การสุราฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และคุณภาพเอทิลแอลกอฮอล์