สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง สถานที่สอบ และห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง สถานที่สอบ และห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565