สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสรรพสามิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

Excise ESG

การดำเนินงานตามกิจกรรม Excise ESG ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" พร้อมอีก 2 รางวัล จากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24