ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต (ทดสอบ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียด คลืกที่นี่

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งกะลาสี

รายละเอียดเพิ่มเติม