สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หน้าที่ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 ( PDF ) || Word )

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิตเพิ่มเติม

- ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และ(Download)

- ตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งใหม่(Download)