สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department รางวัลเพชรสรรพสามิต

ประกาศกรมฯ เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564

ผลการประกวด

ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 1 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 1  บัญชีสรุปผู้ส่งประกวดเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 6
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 2 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 2 บัญชีสรุปผู้ส่งประกวดเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 7
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 3 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 3 บัญชีสรุปผู้ส่งประกวดเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 8
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 4 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 4 บัญชีสรุปผู้ส่งประกวดเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 9
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 5 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 5 บัญชีสรุปผู้ส่งประกวดเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 10
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 6 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 6  
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 7 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 7  
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 8 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 8  
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 9 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 9  
ประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้ง 10 บัญชีสรุปรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 10