เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2241 5600 ต่อ 53221 - 53222