ประชุมคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2559

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559


  •  1.JPG
  •  2.JPG
  •  3.JPG
  •  4.JPG
  •  5.JPG
  •  6.JPG
  •  7.JPG