สัมมนาพิเศษ “Enriching Digital Government”

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดสัมมนาพิเศษ “Enriching Digital Government” ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยียุคดิจิตัล อีกทั้งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ ห้อง Turquoise ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

 


  • 15-07-59-01.jpg
  • 15-07-59-02.jpg
  • 15-07-59-03.jpg
  • 15-07-59-04.jpg
  • 15-07-59-05.jpg