โครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

 


 • 01150759.jpg
 • 02150759.jpg
 • 04150759.jpg
 • 05150759.jpg
 • 06150759.jpg
 • 07150759.jpg
 • 08150759.jpg
 • 09150759.jpg
 • 10150759.jpg
 • 11150759.jpg
 • 12150759.jpg
 • 13150759.jpg
 • 14150759.jpg
 • 15150759.jpg
 • 16150759.jpg
 • 17150759.jpg
 • 18150759.jpg
 • 19150759.jpg