ประชุมคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ 2559(เบื้องต้น) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

 


  • 101200659.jpg
  • 102200659.jpg
  • 103200659.jpg
  • 104200659.jpg
  • 105200659.jpg
  • 106200659.jpg