โครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

 


 • 01170659.JPG
 • 02170659.JPG
 • 03170659.JPG
 • 04170659.JPG
 • 05170659.JPG
 • 06170659.JPG
 • 07170659.JPG
 • 08170659.JPG
 • 09170659.JPG
 • 10170659.JPG
 • 11170659.JPG