รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2544(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544
            
ลำดับที่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรห้างหุ้นส่วนบริษัทองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนชื่อสถานที่ตั้งจังหวัดเปิดดำเนินการได้หมายเหตุ
1 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองท่อมใต้ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ถนนคลองท่อม-แชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อมกระบี่11 2545 
21     สหกรณ์การเกษตรเขาพนม จำกัด (2)(กลุ่มสตรีสหกรณ์เขาพนม)12/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนมกระบี่27 2545 
31     สหกรณ์การเกษตรเหนือคลอง จำกัด (กลุ่มสนตรีสหกรณ์เหนือคลอง)7 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลองกระบี่27 2545 
4  1   หจก.ปิยะสตรี 46/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 เขตบางบอน กรุงเทพฯ16 2545 
5   1  บจ.บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ 116/5 หมู่ที่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ24 2545 
6  1   หจก.บ้านธานัตสุธารส62/167 หมู่ที่ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ21 2546 
7  1   หจก.สยามโรเซลล่าร์ไวน์56/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ13 2546 
8 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนตลาดบางเขน283/33 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพฯ7 2546 
9  1   หจก.จีพี ไวน์เนอรี่21/582 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ10 2547 
10  1   หจก.ทวีวัฒนา ไวน์เนอรี่28/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ27 2548 
11  1   หจก.บ้านไร่สองเรา 65/6 หมู่ที่ 7 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8 2545 
12 1    กลุ่มเกษตรกรที่สูง 198 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรี7 2545 
131     สหกรณ์การเกษตรตะคร้ำเอน จำกัด 14/1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกากาญจนบุรี7 2545 
14  1   หจก.เมรัยไวน์เนอร์แอนด์ลิเคอร์ 235 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี3 2545 
15  1   หจก.มีชัยสุราไทย 45 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือกาญจนบุรี10 2546 
16  1   หจก.เอกจิตต์ ธุรกิจ 73/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี4 2546 
17 1    กลุ่มชาวสวนลิ้นจี่ (นายพล บ้านท่าทุ่งนา) 144 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยคกาญจนบุรี24 2546 
18 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่อุโลกสี่หมื่น 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอุโลกสี่หมื่น ตำบลท่ามะกากาญจนบุรี31 2546 
19  1   หจก.แควน้อยอมฤต 127/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยคกาญจนบุรี25 2546 
20  1   หจก.เกียรติอารี 102/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรี19 2546 
21 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาภูสิงห์13 หมู่ที่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์กาฬสินธุ์5 2545 
221     สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัดเลขที่ 2534 ตำบลโนนนาจาน กิ่งอำเภอนาคูกาฬสินธุ์28 2546 
23 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำหนองแสนเลขที่ 1717 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรีกาฬสินธุ์28 2546 
24  1   หจก. ไวน์อารี137/7 หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่ายกำแพงเพชร30 2545 
25  1   หจก. ปางศิลาทองก้าวหน้า176 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทองกำแพงเพชร19 2545 
26  1   หจก.ภูมิปัญญาเหล้ากลั่นบึงนคร166 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชร3 2549 
27     1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองอ้อสุราแช่ หมู่ 9 ตำบลคลองพิไกร9 หมู่ 9 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่ายกำแพงเพชร2 2550 
28  1   หจก. นอร์ธอีสต์สยามไวน์เนอรี่248 บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองฯขอนแก่น15 2545 
29 1    กลุ่มเกษตรกรทำนากุดกว้างหมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือขอนแก่น25 2545 
301     สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด70 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝางขอนแก่น7 2545 
311     สหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด โดย นางละม่อม วงษ์พิมล169 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพองขอนแก่น7 2545 
32 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเรือ146/1 หมู่ที่ 10 ถนนสายรอบบ้าน ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือขอนแก่น7 2545 
33  1   หจก. พี.เอส.โกลเด้น แอ็คซหมู่ที่ 12 ถนนบ้านกอก-บ้านโจด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น21 2545 
34  1   หจก. ชุมแพ เอ อาร์ พี2/1 หมู่ที่ 5 ถนนชุมแพ-สีชมพู ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพขอนแก่น4 2545 
35  1   หจก. เดอะโนนทันไวน์45 หมู่ที่ 2 ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น4 2545 
36  1   หจก. ขอนแก่นสาโทรวงทอง356 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่นขอนแก่น12 2545 
371     สหกรณ์การเกษตรชาวนามหาชน จำกัด96 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอภูเวียงขอนแก่น18 2545 
381     สหกรณ์การเกษตรไชยสอ จำกัดหมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพขอนแก่น20 2545 
39  1   หจก. เวชสาโท26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพขอนแก่น20 2545 
40  1   หจก. บุรวิชไวน์เนอรี่ (2002)173/5 ซอยศรีมารัตน์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น10 2545 
41 1    กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตำบลกุดน้ำใส (เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใน)ที่ดินเลขที่ 21960 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพองขอนแก่น10 2546 
42  1   ศรีสวัสดิ์สาโท23 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพขอนแก่น24 2546 
43  1   หจก.ขอนแก่นสุราแช่41 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น7 2546 
44 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาตะกั่วป่าหมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้องขอนแก่น7 2546 
45  1   หจก.เหล่ารุ่งเรือง58 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือขอนแก่น7 2546 
461     สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด โดยนางสุจินต์ พรมมนต์9 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น8 2546 
471     สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอิสาน (1) น้ำพอง จำกัด โดยนางสำเนียง จอมจันทึก206 หมู่ที่ 6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพองขอนแก่น30 2546 
48 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาตะกั่วป่า โดยนายบวน การสร้างหมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้องขอนแก่น14 2546 
49  1   หจก.ส.ทรัพย์ทองหมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า อำเภอบัญจาศิริขอนแก่น5 2546 
50  1   หจก.แก้วยมอินเตอร์เนชั่นแนล62 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำขอนแก่น28 2546 
51 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเม็งหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือขอนแก่น9 2546 
52 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวใหญ่ โดยนางสาวจินดา แก้วใสย์118 หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพองขอนแก่น15 2546 
531     สหกรณ์การเกษตรช.อำเภอหนองเรือ42 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือขอนแก่น17 2547 
54 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านผือ นางวัฒิยากรณ์ วงษ์เชียงยืน42 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือขอนแก่น11 2548 
55 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรีจันทบุรี10 2545 
56   1  บริษัท หนุมาน ไวเนอรี่ จำกัด6 หมู่ที่ 6 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรีจันทบุรี10 2547 
57  1   หจก.สอยดาวไวเนอรี่หมู่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่จันทบุรี8 2548 
581     สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด55/2 หมู่ที่ 21 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฯฉะเชิงเทรา31 2546 
59  1   หจก.อารยากรุ๊ป 254510 ม.1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา8 2550 
60 1    กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบ่อกวางทอง58/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทองชลบุรี 124 2545 
61     1วิสาหกิจชุมชนสามมุข2/3 ซอยเปรมใจราษฎร์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรีชลบุรี 127 2547 
62 1    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบอนแดง114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึงชลบุรี 127 2547 
63     1วิสาหกิจชุมชนกระแช่สองเมีย2/22 หมู่ที่ 4 ถนนคลองชลประทาน ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 120 2547 
    1  บริษัท พัทยา เบสท์ ไวน์ เลิฟเวอร์ จำกัด ชลบุรี 1  
64  1   หจก. น้ำขาว สุราแช่พื้นเมือง248/18 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชาชลบุรี 217 2545 
65  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.โอ55/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงชลบุรี 27 2551 
66     1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรนาจอมเทียน31/62 หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบชลบุรี 211 2551 
67     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไวน์จากสมุนไพร142 หมู่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมงชัยนาท13 2551 
681     สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด (นางดวงจันทร์)86/1 หมู่ที่ 8 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียวชัยภูมิ14 2545 
691     สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด49/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ27 2546 
701     สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด (พวงทิพย์)49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ30 2547 
711     สหกรณ์การเกษตรตำบลโนนแดง (ทองขันธ์)192 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้าชัยภูมิ30 2547 
72 1    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและสมุนไพรคุ้มเศรษฐกิจหนองสังข์ (วัชรินทร์)137/2 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ19 2549 
731     สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ (นายถนอม)167 ม.15 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหวชัยภูมิ8 2550 
74     1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดู่งาม (นางบุญเพียร)51 ม. 8 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิตชัยภูมิ27 2550 
75  1   หจก. เอสบีเค ไวน์เนอรี่14 หมู่ที่ 3 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวนชุมพร1 2545 
76  1   หจก.ชาญวุธมั่นคงหมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร16 2545 
77  1   หจก.ดิ เอ็ม เพรส เบฟเวอร์เรจ50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร24 2546 
78  1   หจก.ท่าหินสามัคคีไวน์10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวีชุมพร13 2546 
79  1   หจก.คุณจิต175/4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวีชุมพร13 2546 
80  1   หจก.ทู บี บอร์น โกลด์180 หมู่ที่ 9 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวนชุมพร28 2546 
81   1  บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด160 ม.7 ต. ศรีถ้อย อ.แม่สรวยเชียงราย21 2543 
821     สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัดหมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย เชียงราย12 2545 
83    1 สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีม.3 ต.วาวี อ.แม่สลองเชียงราย16 2546โครงการหลวง
841     สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด (สาขา 2)258 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายเชียงราย23 2546 
851     สหกรณ์พัฒนาสตรีอำเภอพาน153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พานเชียงราย1 2546โครงการหลวง
86  1   หจก.ฟู่จิ่ง304 หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่นเชียงราย21 2546 
871     สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สาขา 5หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายเชียงราย20 2546 
88   1  บริษัท กาแฟไทยดอยแม่สลอง จำกัดหมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงราย22 2546 
89   1  บริษัทขุนตาลเบสโปรดัก จำกัด439 ม.15 ต.ยางฮอม อ.เทิงเชียงราย23 2547 
90  1   หจก.สุรากลั่นสายน้ำทิพย์98 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สายเชียงราย30 2547 
91  1   หจก.หงอี้พืชผล333 หมู่ที่ 5 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงราย4 2547 
92   1  บริษัท แม่จันทร์ไวน์เนอรี่ จำกัด23 ม.9 ตง ป่าตึง อ.แม่จัน เชียงราย31 2548 
93  1   หจก.หงอี้พืชผล สาขา 1100 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงราย10 2548 
94 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลแม่เงินหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสนเชียงราย23 2549 
95  1   หจก.ไทยสงวนใบชา22/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงราย13 2549 
96     1วิสาหกิจชุมชนไวน์สมุนไพรเชียงราย 2001210 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สายเชียงราย20 2549 
97  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นอิง สุรากลั่นเลขที่ 499 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย1 2549ทะเบียน 6570904/10024
98     1วิสาหกิจชุมชนทำไวน์แม่สายไวน์เนอรี่46 หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายเชียงราย  
99    1 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย72 ม.1 ต.รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย โครงการหลวง
      1วิสาหกิจชุมชน Maesai One Winery76 หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายเชียงราย2 2553ทะเบียน 6570904/10029
      1วิสาหกิจชุมชนหนุ่มเหนือ428 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรายเชียงราย16 2553เลขทะเบียน 6570113/10064
100  1   หจก.เชียงใหม่โปเตโต้กรุ๊ป121 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทรายเชียงใหม่10 2545 
1011     สหกรณ์ไวน์เชียงใหม่ จำกัด55 ถนนเจดีย์ปล่อง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่1 2545 
102 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งแยง อำเภอแม่ริม143 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริมเชียงใหม่15 2545 
1031     สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด78 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิงเชียงใหม่23 2545 
104   1  บจ. ภูเสือ จอมทอง14 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองเชียงใหม่9 2545 
105  1   หจก. ดอยสะเก็ดไวน์ไทย74 หมู่ที่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่9 2545 
1061     สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด65/8 หมู่ที่ 9 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่16 2545 
107  1   หจก. ทิพย์เสน่ห์74 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายเชียงใหม่16 2545 
108  1   หจก. ไวน์ล้านนา128 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตงเชียงใหม่16 2545 
109  1   หจก. เพ็ชรณา377 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝางเชียงใหม่29 2545 
110  1   หจก.เจ พี อกรีเทค78/1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่22 2546 
1111     สหกรณ์เกษตรกรรมจอมทอง กรป.กลาง จำกัด53/183 หมู่ที่ 22 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อเชียงใหม่14 2546 
112  1   หจก.แก้ววรา การค้า189/2 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริมเชียงใหม่26 2546 
113  1   หจก.ราตรีการสุรา128 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าวเชียงใหม่30 2547 
1141     สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด19 หมู่ที่ 7 ตำบลม่อนปิน อำเภอฝางเชียงใหม่29 2547 
115   1  บริษัท นอร์ทไอเดีย จำกัด44/6 หมู่บ้านอุ่นอารี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่16 2547 
116   1  บริษัท เวียงพิงค์ไวน์เนอรี่ 2004 จำกัด137/20 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่29 2547 
117  1   หจก.168 พาณิชย์233 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝางเชียงใหม่27 2548 
118 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองตอง191 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดงเชียงใหม่7 2548 
119  1   หจก.สารภีไวน์เนอรี่14 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภีเชียงใหม่10 2548 
120    1 องค์กรเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ประมงพร้าว จำกัด128 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าวเชียงใหม่7 2548 
121     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปดอยหลวง303 หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่30 2549 
122    1 องค์กรเกษตรกรกลุ่มผลิตไม้ผลคุณภาพ อำเภอแม่แตง9/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตงเชียงใหม่11 2549 
123     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสาโทบ้านผึ้งหมู่ที่ 3 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตงเชียงใหม่11 2549 
124     1วิสาหกิจชุมชนแก้ว-มา สาโทตำบลแม่ปูคา136 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่22 2549 
125     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตผลเกษตรทุ่งศาลา215/3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วางเชียงใหม่18 2549 
126  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเมนไวน์91 หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่6 2549 
127   1  บริษัท ลิตี้ จำกัด83 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่21 2549 
128     1วิสาหกิจชุมชนกลั่นสุรากลั่นวงศ์พลัง17 หมู่ 6 ต.สันทรายหลวง อ.สันทรายเชียงใหม่21 2549 
129     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่ภายใต้สหกรณ์ผู้ปลูกสตรอเบอรี่บ่อแก้ว212 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิงเชียงใหม่29 2550 
130  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์296/2 ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝางเชียงใหม่9 2552 
131  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญจ์ฟุ้ด แอนด์ เบเวอเรจ49/4 ม.3 ต.แม่ทา อ.อม่ออนเชียงใหม่26 2552 
132  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัช แอนด์ บราเธอร์193/34 หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.หางดงเชียงใหม่30 2552ทะเบียน 0503551001800
   1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ที เฮอร์เบิล ไวน์เนอรี่175/5 หมู่ที่ 1 ตำบลโปงแยง อำเภอแม่รินเชียงใหม่16 2553เลขทะเบียน 050355300568
133  1   หจก. ดอกฝนไวน์ไทย61 หมู่ที่ 2 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาวตรัง9 2545 
134  1   หจก. พิศาลการสุรา149 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกาตรัง7 2545 
135  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพเครื่องดื่ม 200313/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง27 2550 
136  1   หจก.วานิชบริวเวอรี่122/3 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด28 2545 
137  1   หจก.ไวน์วังเจ้า110/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก3 2545 
1381     สหกรณ์นิคมแม่ระมาด4/3 หมู่ที่ 6 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาดตาก13 2546 
139    1 องค์กรฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมรวมใจท่าสองยาง33 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยางตาก14 2546 
140   1  บริษัท พืชผักอนามัย จำกัดหมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระตาก22 2547 
141   1  บริษัท แอทโปรสกรีน จำกัด (เดิม บริษัท องครักษ์ไวน์ไทย จำกัด)93 หมู่ที่ 10 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ต.บึงพระอาจารย์ อ.องครักษ์นครนายก27 2543เปลี่ยนชื่อ เมื่อ 30 มี.ค.2549
142  1   หจก. พรหมณีไวน์193/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก25 2545หยุดกิจการชั่วคราว
143  1   หจก. วังรี ไวน์เนอรี่143/2 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก25 2545 
144  1   หจก.สุเทพเหล้าขาวศรีกะอาง333 หมู่ที่ 2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนานครนายก7 2547 
145  1   หจก.โสมสืบสาน 1/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองฯนครปฐม 110 2546 
146 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบางแก้วฟ้า 50 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 110 2546 
147   1  บริษัทเพิ่มพูนไพศาล นครปฐม 1  
148  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรีนครปฐม 126 2551 
149   1  บจ. เอส.บี.โรมัน ฟู๊ด ซัพพลายส์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพรานนครปฐม 223 2545แจ้งหยุด (1 ม.ค.50)
150  1   หจก. จินดาไวน์ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพรานนครปฐม 217 2545แจ้งหยุด (1 ก.ค.50)
151  1   หจก. นครพนม ฟรูดไวน์162 หมู่ที่ 1 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์นครพนม4 2545 
1521     สหกรณ์การเกษตรร่วมใจเรณูนคร จำกัด73 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่างชิ้น อำเภอเรณูนครนครพนม9 2545 
153  1   หจก. ดีมีทวีทรัพย์191 หมู่ที่ 6 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม9 2545 
154  1   หจก. พงษ์ศักดิ์การสุรา84 หมู่ที่ 6 ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครนครพนม14 2545 
155 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าค้อ25 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนมนครพนม3 2546 
156 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสียว20 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม21 2546 
157    1 องค์กรเกษตรกร เกษตรก้าวหน้า (นางวิไรรัตน์)33 หมู่ที่ 11 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนครนครพนม5 2546 
158 1    กลุ่มเกษตรกรทำนานาราชควาย100 หมู่ที่ 3 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองฯนครพนม14 2546 
159 1    กลุ่มเกษตรกรทำนานาหนองสังข์95 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแกนครพนม14 2546 
1601     สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด10 หมู่ที่ 11 ถนนชยางกูล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนมนครพนม15 2547 
161 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง 88 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครนครพนม12 2547 
162 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง นางถนอมจิตร แก้วกัญญา108 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครนครพนม12 2547 
163 1    กลุ่มเกษตรกร เกษตรก้าวหน้า (นางจุฑามาศ)หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครนครพนม14 2547 
164 1    กลุ่มเกษตรกรทำนานางัว241 หมู่ที่ 3 ตำบลนาวัง อำเภอนาหว้านครพนม11 2547 
165 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาเรณูหมู่ที่ 3 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนครนครพนม26 2547 
166    1 องค์กรเกษตรกรเกษตรก้าวหน้า124 หมู่ที่ 1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนครนครพนม3 2547 
167    1 องค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรนาโดนใหม่ (นายสิสงค์ นวลตา)154 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนครนครพนม9 2548 
168    1 องค์กรเกษตรกรเกษตรก้าวหน้า นางสุพัตรา แก่นจันทร์341 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครนครพนม7 2548 
169    1 องค์กรเกษตรกรเกษตรก้าวหน้า นางจันทร์นงค์ โกพลรัตน์108 หมู่ที่ 6 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนครนครพนม23 2548 
170     1วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปข้าวทำแป้งเหล้าสมุนไพร นายเลาศรี จิตมาตย์84 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนครนครพนม22 2549 
171     1วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเรณูผลิตภัณฑ์ (นางทรสวรรค์ พลีจันทร์)167 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครพนม25 2550 
172     1วิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร (นางวัฒนา บัวสาย)222 หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนครพนม25 2550 
173     1วิสาหกิจชุมชนเมืองเวเรณู(นายคิดสวัสดิ์ วิโย)269 หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนครนครพนม29 25524480602/10004
174  1   หจก. สัมฤทธิ์มั่งคง503 หมู่ที่ 7 ถนนปักธงชัย - ราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา12 2545 
175  1   หจก.พญาเย็นไวน์เนอรี่201 หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องนครราชสีมา16 2546 
176  1   หจก.เจริญ พ.ย.หมู่ที่ 8 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัยนครราชสีมา18 2546 
177  1   หจก.รสทิพย์สุราไทย174 หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลงนครราชสีมา25 2546 
178  1   หจก.พรน้ำทิพย์ 2003128 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมา15 2547 
179  1   หจก.ขอนใหญ่การสุรา67/3 หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมายนครราชสีมา24 2547 
180  1   หจก.ปราสาทหินพิมายสุรากลั่น362/1 หมู่ที่ 19 ตำบลในเมือง อำเภอพิมายนครราชสีมา27 2547 
181    1 องค์กรเกษตร สภาเกษตรกรไทย อ.วังน้ำเขียว50 ม.12 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา9 2547 
1821     สหกรณ์การเกษตรโคกสูง จำกัด (กลุ่มที่ 11)72/1 หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูงนครราชสีมา23 2548 
183   1  บริษัท อัลซิดีนี่ ไวน์เนอรี่ จำกัด176 หมู่ที่ 11 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องนครราชสีมา13 2548 
184  1   หจก.อาร์ ซี ราชพฤกษ์ เทรดดิ้ง122 หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัยนครราชสีมา7 2549 
185  1   หจก.สัมฤทธิ์มั่นคง20/1 หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องนครราชสีมา2 2550 
186  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มสมบัติเทรดดิ้ง179 หมู่ 16 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสางนครราชสีมา10 2551 
1871     สหกรณ์การเกษตรโคกสูง จำกัด (กลุ่มที่ 68 )92 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.คงนครราชสีมา26 2552 
188  1   หจก.อุตสาหกรรมไวน์วังหิน70/8 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราช20 2546 
189 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนกำโลนศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกานครศรีธรรมราช26 2546 
190 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้ว1/1 หมู่ที่ 4 ถนนกะโจม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกานครศรีธรรมราช20 2546 
191  1   หจก.อนามัยเกษตรไทย26/2 หมู่ที่ 3 ถนนคุ้มเกล้า ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช20 2546 
1921     สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด59/7 หมู่ที่ 9 ถนนนคร-นบพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราช20 2546 
193    1 องค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคีรีวง47/1 หมู่ที่ 10 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกานครศรีธรรมราช10 2546 
194    1 องค์กรเกษตรกรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกาพระ244 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช13 2546 
195    1 องค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านทับแขก (โดยนายสุชาติ ทรงอาวุธ)98/4 ม.4 ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช28 2547 
196  1   หจก.ทักษิณไวเนอรี่395 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช18 2547 
197    1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช133 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช14 2548 
198  1   หจก.พันธุ์ภูมิหมู่ที่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัวนครสวรรค์15 2545 
199   1  บจ.น้ำชีวิต116 หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้านครสวรรค์9 2545 
200  1   หจก. บ้านดา359/100 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์1 2545 
201  1   หจก.น้ำขาว ตา - ยาย220 หมู่ที่ 14 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีนครสวรรค์3 2548 
202 1    กลุ่มเกษตรกรชาวสวนตาลโตนดท่าไม้56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสงนครสวรรค์15 2548 
203     1วิสาหกิจชุมชนสุราแช่บ้านท่าทอง7 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์25 2551 
204  1   หจก.พี แอนด์ เจ ไวน์เนอรี่73/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อยนนทบุรี10 2546 
205   1  บริษัท นนทไวน์ จำกัด69/94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี1 2548 
206  1   หจก. นราทรัพย์รุ่งเรือง248/7 ถนนสุไหงโก-ลก-แว้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกายุคละ อำเภอแว้งนราธิวาส10 2545 
207    1 องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านนาเล (โดยนางบัวผัด ก๋าวงค์)49 หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุขน่าน19 2546 
208 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาเปือ (นายเสน่ย์ บุญทา)5 หมู่ที่ 15 ตำบลเปิล อำเภอเชียงกลางน่าน19 2546 
209    1 องค์กรฯ กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านผาตุ (โดยนางจริยา โกเสนตอ)134 หมู่ที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง น่าน16 2546 
210  1   หจก.ยิ้มสบาย นางละเอียด ยิ้มสบาย63 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแก่น กิ่งอำเภอภูเพียงน่าน28 2548 
211 1    กลุ่มเกษตรกรเกษตรผสมผสานบ้านศรีเกิด โดยนางจันทร์ดี ปันแก้ว104 หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน5 2550 
2121     สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านสายตรีสี่ใต้ จำกัด115/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์25 2545 
213  1   หจก. ศูนย์พัฒนาประชาชน134 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์25 2545 
214  1   หจก.บุรีรัมย์สาโทสูตรโบราณ86 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์27 2545 
215  1   หจก. เครือทองธรรมเกษตร42 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกง อำเภอนางรองบุรีรัมย์30 2545 
216  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่กิ่งทอง199 หมู่ 13 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวดบุรีรัมย์12 2546 
217 1    กลุ่มเกษตรกรแบบยั่งยืน32/1 ม.2 ต.หัวฝาย อ.แคนดง บุรีรัมย์24 2548 
218     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสุรากลั่นบ้านหนองขอน107/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสังบุรีรัมย์11 2551 
219     1วิสาหกิจชุมชนพุทไธสงรวมพลังพัฒนา81 หมู่ 3 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสงบุรีรัมย์12 2551 
220     1วิสาหกิจชุมชนสุราแช่กลุ่มโคกกระสาด45 หมู่ 1 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัยบุรีรัมย์12 2551 
221 1    กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองหินลาด119/53 หมู่ 9 ต.โนนหินแดง อ.โนนดินแดงบุรีรัมย์  
222     1วิสาหกิจชุมชนหนองสองห้องการสุรา69 หมู่ที่ 6 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์19 2552 
223  1   หจก. สุราแช่ปรีดา77/4 หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองฯปทุมธานี 110 2545หยุดกิจการชั่วคราว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546
224  1   หจก.ไร่องุ่นวันดี67/310 หมู่ที่ 3 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี 11 2546 
225   1  บริษัทนาทาโกเมททัล จก. ปทุมธานี 1  
226   1  บจ. ซีเอ็ม โภคภัณฑ์36/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรีปทุมธานี 215 2545 
227   1  บจ. รังสิตไวน์เนอรี่5/2 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 222 2546 
228  1   หจก.ไวน์คุณชาย11 หมู่ที่ 15 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกาปทุมธานี 214 2546 
2291     สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจำกัด (กลุ่มสตรีสหกรณ์แสงสรรค์ โดยนางดรุณี แก้วเชือกหนัง)15/22 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวงปทุมธานี 228 2546 
2301     สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจำกัด (กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง โดยนางโยษิตา บุญเรือง)21/21 หมู่ที่ 5 ซอย ทบ.1 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวงปทุมธานี 22 2547 
231   1  บจ.เอส พี พี ฟู๊ด ปทุมธานี 2  
232   1  บจ. อัปสรา วาเลย์ไวน์เนอรี่ ปทุมธานี 2  
2331     สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด 784 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์17 2545หยุดกิจการชั่วคราว ลงวันที่ 26 ม.ค. 2549
234 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างทอง 43/3 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์28 2545 
2351     สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม 93 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์29 2545หยุดกิจการชั่วครา ลงวันที่ 13 ก.ค. 2550
236 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย 30/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์18 2545 
237     1วิสาหกิจชุมชน หจก. ปราจีนไวน์เนอรี่119 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี8 2545โอนกิจการเป็นวสช เมื่อ 9 พ.ค.50
238  1   หจก.คุณแผ่นดิน83/27 หมู่ที่ 10 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคามปราจีนบุรี28 2547 
2391     สหกรณ์กองทุนสวนยางนาประดู่ จำกัด338 หมู่ที่ 2 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ปัตตานี18 2545หยุดกิจการชั่วคราว 30 ม.ค.2550
240  1   หจก.บ้านต้นหมัน19/2 ม. 7 ต.พระแก้ว อ.พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 124 2545ชลอการผลิต
241   1  บริษัท สยามสพิริทส์ แอนด์ไวน์ จำกัด57 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา 217 2546 
242 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา2 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาพะเยา20 2546 
2431     สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปห้วยลาน จำกัด252 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้พะเยา20 2546 
244 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาภูซาง53 หมู่ที่ 2 ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา28 2546 
245 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่อิง(นายประดิษฐ์)147 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อิง กิ่งอำเภอภูกามยาวพะเยา13 2546 
2461     สหกรณ์เกษตรธรรมชาติศุภนิมิตฯ จุน จำกัด359 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุนพะเยา8 2546 
247 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ้ำ2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้พะเยา23 2546 
248 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่อิง (โดยนายจำลอง ฟักแก้ว)189 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง กิ่งอำเภอภูกามยาวพะเยา19 2546 
249 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนศรีชุม (โดยนางจุฑามาศ ใจดี)155 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้พะเยา19 2546 
250 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ใจ (โดย ด.ต.รุ่งเรือง วรรณรัตน์)84 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจพะเยา7 2546 
251 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่งิม (โดยนายยูร คำเรือง)112 หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปงพะเยา1 2546 
252  1   หจก.แม่นายไวน์เนอร์รี่189 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา1 2546 
253  1   หจก.สุราชุมชนบ้านกิ่วแก้ว (โดยนายอุทิศ ชาวน่าน)58/3 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุนพะเยา23 2547 
254 1    กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งรวงทอง (โดยนายประสิทธิ์ บุญวงศ์)15/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุนพะเยา15 2547 
255 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย(โดยนางยุพเรศ ตั้งอารมณ์มั่น)253 หมุ่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจพะเยา4 2552ทะเบียน พย.61/2546
2561     สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตไวน์คุระบุรี จำกัด54 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ซอยทุงรัก-บางแดด ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรีพังงา20 2545หยุดกิจการชั่วคราว
257  1   หจก. น้ำยม9 หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้างพิจิตร24 2545 
258  1   หจก.สวรรค์และบุตร21/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าปอ อำเภอสามง่ามพิจิตร18 2546 
259     1วิสาหกิจ ช้างทองสุราไทย65/1 ม.8 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้างพิจิตร21 2551 
2601     สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ประทับช้าง300/2 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้างพิจิตร17 2547 
261  1   หจก. สองแควไวน์57/14 ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก13 2545 
262  1   หจก. ไวน์ชาวดอย124 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4 2545 
263  1   หจก.พิษณุเอกราช142/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทองพิษณุโลก11 2546 
264  1   หจก.สุราแช่ตาลทอง20/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลก3 2546 
265  1   หจก.สนามคลีไวน์ไทย16/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลก29 2546 
266  1   หจก.ภูน้ำทิพย์124 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรางพิษณุโลก16 2547 
2671     สหกรณ์การเกษตรมะต้อง จำกัด129 หมู่ 3 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก23 2550 
268     1วิสาหกิจชุมชนวังพิกุลไวน์หมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทองพิษณุโลก25 2550 
269     1วิสาหกิจชุมชนละเอียดไวน์ไทย16/4 หมู่ 1 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลก14 2550 
270     1วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ชัยมงคลไวน์จุฑารส10 หมู่ 9 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำพิษณุโลก14 2550 
2711     สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด 127 หมู่ที่ 10 ถนนซอย 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำเพชรบุรี2 2545 
272  1   หจก. ช.วัฒนาการ์เด้นท์ 25/1 หมู่ที่ 6 ถนนพุหวาย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำเพชรบุรี2 2545 
273 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าไม้รวก 3 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายางเพชรบุรี5 2545 
274 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าเสน 26 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาดเพชรบุรี5 2545 
275 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าไม้รวก 284 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายางเพชรบุรี27 2545 
276 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยท่าช้าง 12/3 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อยเพชรบุรี13 2546 
277 1    กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร นายเสน่ห์ น้องสินธ์19 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจานเพชรบุรี10 2548 
278  1   หจก. เอ็น. วาย. แกรนด์ เฟอร์เม็นท์เตชั่น124 หมู่ที่ 9 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์25 2545 
279     1วิสาหกิจชุมชมเพชรสามพัน 299/3 หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์14 2549ยังไม่ได้ผลิต
280   1  บจ. ต.เมธี 166/36 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่8 2545 
2811     สหกรณ์ผู้ใช้ฝายยางแม่จ๊วะ จำกัด452 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัยแพร่15 2545 
282 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนหัวฝายเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น แพร่7 2546 
2831     สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัดเลขที่ 167 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง แพร่7 2546 
284 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าข้าม70/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่แพร่20 2546 
285  1   หจก.แพร่ไวเนอรี่205/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่แพร่7 2546 
286 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาจักร (โดยนางประนอม จันทรบุตร)29/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่แพร่17 2546 
287  1   หจก.โกลด์ไรสไวน์เนอรี่146/3 หมู่ที่11 ต.สรอย อ.วังชิ้นแพร่15 2546 
288  1   หจก.สักทองแพร่การสุรา103 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสองแพร่26 2547 
289  1   หจก.ดวงจันทร์การสุรา นายประยุทธ ตะนะวิไชย87/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสองแพร่6 2548 
290    1 วิสาหกิจชุมชนสักทองแพร่ นางสาย ออมแก้วหมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสองแพร่18 2548 
291  1   หจก.แพร่สุรานารีสะเอียบ นายอภิชาต ชมภูมิ่งหมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสองแพร่18 2548 
292     1วิสาหกิจชุมชนสุราหอม โดยนายสมบัติ ทาทอง332/2 หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัยแพร่27 2550 
293 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยหม้าย โดยนายชัน ขอนพันธ์238/1 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสองแพร่16 2551 
294     1วิสาหกิจชุมชนปิ่นแก้วการสุรา โดยนายเอกลักษณ์ วิลัยรัตน์หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสองแพร่16 2551 
2951     สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง จำกัด64 หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัยแพร่16 2551 
296     1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวเพื่อขาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น โดยนายสมคิด ถิ่นสอน21/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่16 2551 
297 1    กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โพธิสุนทร โดยนายลอย ขันเพชร55/6 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่นแพร่16 2551 
298  1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่สุรานารีสะเอียบ โดยนางสาวอุทัย ขันทะบุตรหมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสองแพร่16 2551 
299    1 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่205 หมู่ที่ 4 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่  
300   1  บจ. ภูเก็ตไวน์เนอรี่ 40/3 หมู่ที่ 2 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางภูเก็ต23 2545หยุดกิจการ(รอยกเลิก)
3011     สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย จำกัด176 หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุมมหาสารคาม26 2546 
302 1    กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแสน นายเริ่ม อุดมฉวีบ้านกุดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุมมหาสารคาม14 2548 
303     1วิสาหกิจชุมชนสุราแช่พื้นบ้านศรีมงคล70 หมู่ที่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอีมุกดาหาร1 2549 
304     1วิสาหกิจชุมชนไวน์ผลไม้หนองเอี่ยน61/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอีมุกดาหาร19 2549 
305     1วิสาหกิจชุมชนคำชะอีผู้ผลิตสุราแช่และน้ำผลไม้202 หมู่ที่ 4 ต.คำชะอี อ.คำชะอี มุกดาหาร19 2550 
306  1   หจก.สองสมไวน์ไทย 756/1 ตำบลขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน6 2546 
307  1   หจก.ไวน์ลุ่มน้ำปายแม่ฮ่องสอน 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน8 2546 
308  1   หจก.ไวน์เมืองสามหมอก 70/5 หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน5 2546 
3091     สหกรณ์ผู้ผลิตไวน์แม่ฮ่องสอน 32/1 ถนนประชาเสกสรร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน7 2546 
310  1   หจก.เจริญศรีการค้า7/2 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน20 2546 
311  1   หจก.สามัคคีธัญญพืช76 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปายแม่ฮ่องสอน22 2546 
312  1   หจก.พูนทรัพย์ขุนยวม71 หมู่ที่ 1 ตำบลขุมยวม อำเภอขุมยวมแม่ฮ่องสอน23 2546 
313  1   หจก.คำนวนดา31-51/1-5 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน29 2546 
314  1   หจก.คำรณเบญจรัตน์5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผาว อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน29 2546 
315  1   หจก.รุ่งโรจน์เมรัยผลไม้ไทย17 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน2 2546 
316  1   หจก.พรรณไพศาลก่อสร้าง31 หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน2 2546 
317  1   หจก.สามหมอกไวน์เนอรี่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลผาบอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน2 2546 
318  1   หจก.พูนทรัพย์ปาย81 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลี้ อำเภอปายแม่ฮ่องสอน2 2546 
319  1   หจก.กิติทรัพย์ปาย81 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปายแม่ฮ่องสอน26 2546 
320  1   หจก.สุรากลั่นชุมชนบ้านไร่1 หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน30 2546 
321  1   หจก.จันทราสุรากลั่น98 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอน2 2546 
322  1   หจก.กุงไม้สักการสุรา149 หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน5 2546 
323  1   หจก.ชัยกูลทอง94/1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน13 2546 
324  1   หจก.อุดมสมพันธ์ส่อง10/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปายแม่ฮ่องสอน24 2546 
325  1   หจก.คำนวนตา51 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน1 2546 
326  1   หจก. ไวน์สบเมย16/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมยแม่ฮ่องสอน10 2546 
327  1   หจก. ไวน์สบเมย16/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมยแม่ฮ่องสอน22 2546 
328  1   หจก.แม่ยวมสุราพื้นบ้าน83 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน23 2547 
329  1   หจก.ผาบ่อง สุรากลั่น261 บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน27 2548 
3301     สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจังหวัดยโสธร จำกัด19 หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัยยโสธร23 2546 
331   1  บริษัท นอร์ท อีสต์ ไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด199 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร21 2546 
332  1   หจก.ภูพานเฮอร์เบิลไวน์219 หมู่ที่ 3 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร30 2547 
333  1   หจก.ทรอปิโก้ไวน์เนอรี่ (ประเทศไทย)30-36 ถนนเทศบาล 60 ซอยสำราญ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา8 2545 
3341     สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด41 ถนนหลังวัดเมือง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลายะลา29 2546 
335  1   หจก. เทคนิคก่อสร้าง48 ถนนประชาธรรมรักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด17 2545 
336  1   หจก. สว่างไวน์ทอง307 หมู่ที่ 5 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทองร้อยเอ็ด16 2545 
337 1    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาน้ำย้อย195 หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอกร้อยเอ็ด18 2546 
338 1    กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองหิน39 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวงร้อยเอ็ด7 2546 
339  1   หจก.ส.อมฤต22/2 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาร้อยเอ็ด15 2546 
340  1   หจก.ระฆังทองเมรัย18/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่นระนอง24 2546 
341  1   หจก. บ้านเนินพยอม79 หมู่ที่ 9 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง 130 2545 
342