ผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วย นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา โดยมี นายพีระดล จงเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560


  • 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 05.JPG
  • 06.JPG
  • 07.JPG
  • 08.JPG
  • 09.JPG