การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560


  • 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 05.JPG
  • 06.JPG
  • 07.JPG
  • 08.JPG
  • 09.JPG
  • 10.JPG