การจัดการความรู้ (KM) สำนักบริหารการคลังและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง "การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร" เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์แปรซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี