ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ พร้อมผู้บริหารสำนักฯ ได้ไปแสดงความยินดีกับท่านวิวัฒน์  เขาสกุล  และท่านสิริพร  ธนนันทนสกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

วันที่ ๑๖ ธันวามคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ พร้อมผู้บริหารสำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ไปแสดงความยินดีกับท่านวิวัฒน์  เขาสกุล  และท่านสิริพร  ธนนันทนสกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต