สวัสดีปีใหม่ 2560

ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงาน ของสำนักบริหารการคลังและรายได้ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายวิวัฒน์  เขาสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำงานในปีใหม่อันดีงามต่อไป