กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

นายวิวัฒน์  เขาสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสรรพสามิต ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559