ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
แผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปี 2559
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ทดสอบข่าวประกวดราคา
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล