กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ชุดปราบปรามเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตรวจยึดบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ

ชุดปราบปรามเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตรวจยึดบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 3,500 ซอง ประมาณการค่าปรับ 3,297,000 บาท พร้อมผู้ต้องหา 1 ราย ได้จากที่ทำการไปรษณีย์สาขาหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หัวไทร ดำเนินคดีต่อไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สายตรวจ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ตรวจยึดบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นบุหรี่ต่างประเทศ

สายตรวจ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ตรวจยึดบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ภายในประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น (For Export Only) รวม 550 ซอง จึงเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา จำนวน 288,614 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศมิชอบด้วยกฎหมาย ยี่ห้อ TEXAS 5 จำนวน 500 ซอง

เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศมิชอบด้วยกฎหมาย ยี่ห้อ TEXAS 5 จำนวน 500 ซอง ได้จากที่ทำการไปรษณีย์สาขาฉลุง อ.เมือง จ.สตูล มูลค่าของกลาง 45,000 บาท ประมาณการค่าปรับ 471,000 บาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 แต่ไม่พบผู้กระทำผิด พนักงานสอบสวน สภ.ฉลุง กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2567 – 22 มีนาคม 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2567 – 22 มีนาคม 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 8 มีนาคม 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 8 มีนาคม 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 – 16 กุมภาพันธ์ 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 – 16 กุมภาพันธ์ 2567)